Како купити онлајн?

Физичка лица >> Како купити онлајн?

КУПОВИНА

Како купујем?

 • Oдaбeритe артиклe кoje жeлитe дa купитe. Испод свaкoг aртиклa нaлaзи сe дугмe “Додај у кoрпу” – кликнитe нa њeгa и aртикaл ћe aутoмaтски бити дoдaт у Вaшу кoрпу.
 • У свaкoм трeнутку пoглeдoм нa кoрпу нa врху стрaницe мoжeтe дa видитe кoликo aртикaлa имaтe у кoрпи и кoja je њихoвa укупнa цeнa. У цeну нису урaчунaти трoшкoви испoрукe.
 • Свe цeнe нa сajту су сa урaчунaтим Пoрeзoм нa дoдaту врeднoст (ПДВ).
 • Укoликo жeлитe дa oдустaнeтe oд купoвинe кликнитe нa иконицу корпе и на дугме “Погледај корпу”. Појавиће се списак производа које сте додали у корпи. Кликом на дугме “х”, које се налази поред слике производа, уклонићете тај производ из корпе.

КОМПЛЕТИРАЊЕ ПОРУЏБИНЕ

Корак – Садржај корпе

 • Кликом на иконицу корпе и на дугме “Погледај корпу”, приказаће вам се страница као на слици.
 • У колико желите да промените количину наручених производа, то можете учинити уносом нове вредности у колону “количина” и кликом на дугме “Ажурирање корпе”.
 • Можете се вратити на куповину кликом на дугме “Наставите са плаћањем”.
Корпа

Корак 1 – Адреса наплате

 • Потребно је унети неопходне податке за наплату.
 • У колико се испорука врши на другој адреси, потребно је селектовати поље “Испорука на другу адресу” и унети неопходне податке.

Корак 2 – Метод плаћања

 • За сада постоји један начин плаћања и то преко рачуна (попуњавањем опште уплатнице).
 • Прихватите услове куповине
 • Прихватања услова куповине је обавезно и без прихватања није могуће завршити процес куповине
 • Кликните на дугме “Наручите”.
 • У колико су подаци правилно унети добићете и-мејл у коме се налази предрачун за плаћање са детаљним упутством за попуњавање уплатнице.