ДИГИТАЛНИ СВЕТ 2 – уџбеник за 2. разред основне школе

Ауторке: Катарина Алексић и Катарина Вељковић

  • Савремен уџбеник за изучавање садржаја из области дигиталне писмености.
  • Усклађен са Правилником о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања.
  • Развија дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања.
  • Уџбеник је примерен узрасту, поштују се индивидуалне разлике међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине напредовања.
  • Кроз интерактивне и добро осмишљене игровне активности води ученике кроз предвиђено градиво.
  • Подстиче развој, самосталност и знатижељу.
  • Висок ниво корелације са свакодневним животним ситуацијама и окружењем.
  • У корелацији са осталим наставним предметима што доприноси свестраном развоју ученика.
  • Богата ликовно-графичка опремљеност усклађена са садржајем подстиче ученике на креативно размишљање и стваралаштво.
  • Уџбеник прати и дигитална интерактивна верзија на награђиваној образовној платформи – Мозаик платформи.